Współpraca

Współpraca z Parterami biznesowym Spółki BUFIKS opiera się na wspólnych zasadach rzetelności i etyki wykonywanego zawodu oraz wysokich i jednolitych standardach jakości realizowanych przez BUFIKS usług.

Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi i dostarczenie merytorycznego wsparcia kadrze zarządzającej firmami naszych Klientów.

Spółka BUFIKS współpracuje w ramach zawartej umowy ramowej z biegłymi rewidentami, certyfikowanymi księgowymi, kancelarią prawniczą, rzeczoznawcą majątkowym oraz biurem tłumaczy.

 • Biegły Rewident - Figura Grażyna
 • Biegły Rewident - Gołuchowski Rafał
 • Biegły Rewident - Gwioździk Elżbieta
 • Biegły Rewident - Janczewska Leokadia
 • Biegły Rewident- Ilona Jaroszek
 • Biegły Rewident - Kłębczyk Bogusława
 • Biegły Rewident – Kołodziejczyk Piotr
 • Biegły Rewident – Kucharska Krystyna
 • Biegły Rewident - Leszczyńska Agnieszka
 • Biegły Rewident – Madaj Urszula
 • Biegły Rewident – Serafin Teresa
 • Biegły Rewident – Stychno Janina
 • Biegły Rewident – Szmurło Barbara
 • Członek ACCA – Kołodziejczyk Ewelina
 • Adwokat – Tomasz Kędra
 • Prawnik – Agata Dąbrowska - Kędra
 • Rzeczoznawca majątkowy – Bartyzel Adam
 • Certyfikowany Główny Księgowy - Kałuża Barbara
 • Certyfikowany Główny Księgowy - Psonka Sebastian
 • Certyfikowany Główny Księgowy – Wita Beata
 • Specjalista w zakresie kadr i płac – Jurczyńska Milena
 • Księgowy – Macha Kamil